Elige ApS er forpligtet til at holde dette websted opdateret og indholdet korrekt. Skulle du mod forventning finde noget, der enten ikke er korrekt eller ikke opdateret, vil vi sætte stor pris på, om du informerer os. Indiker gerne. hvor på siden du fandt informationen, der bør rettes. Vi kigger på det så hurtigt som muligt. Du kan kontakte os på: tobias@elige.dk.

Vi er ikke ansvarlig for tab som følge af unøjagtigheder eller ufuldstændighed eller for tab som følge af problemer forårsaget af eller iboende ved formidling af information via internettet, såsom forstyrrelser eller afbrydelser. Ved brug af webformularer stræber vi efter at begrænse antallet af krævede felter til et minimum. For ethvert tab, der er lidt som følge af brugen af ​​data, rådgivning eller ideer leveret af eller på vegne af Elige ApS via dette websted,Elige ApS accepterer intet ansvar.

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder til indhold på dette websted er tildelt i Elige ApS eller i tredjepart, der har placeret indholdet selv, eller fra hvem Elige ApS har opnået en brugerlicens.

Kopiering, formidling og anden brug af disse materialer er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse fra Elige ApS, undtagen og kun i det omfang det ellers er fastsat i forordninger eller lov (som f.eks. Retten til at citere), medmindre det specifikke indhold tilsiger noget andet.

Hvis du har spørgsmål eller problemer med tilgængeligheden af ​​webstedet, så tøv ikke med at kontakte os.

Lad os vækste din virksomhed

Elige ApS | CVR: 44015234 | Copyright © 2024