Konverteringsoptimering – sådan øger du konverteringsraten på din webshop (2024

Har du et ønske om at blive bedre til at konvertere de besøgende på din webshop til egentlige salg? Ønsker du at forstå, hvad der skaber disse konverteringer, og derigennem få tips til, hvordan du selv kan optimere din hjemmeside til at skabe et øget salg? I denne artikel går vi i dybden med i emnet konverteringsoptimering, og sætter dig i stand til at med enkle midler at få din webshop til at performe bedre.

Konverteringsoptimering handler om at få brugere til at udføre en bestemt handling i et digitalt produkt. Det er en proces, hvor man identificerer og implementerer ændringer på sin webshop eller i en anden digital løsning for at øge andelen af besøgende, der udfører en ønsket handling, fx. køb eller tilmelding.

– Mikkel Michelsen, CRO & UX ekspert
monitor screengrab
Konverteringsraten er et mål for, hvor stor en andel mange brugere på din webshop, der “konverterer”, dvs. køber en vare eller tilmelder sig noget. I denne artikel kan du læse mere om konvertering, CRO og hvordan du optimerer det.

Hvad er konverteringsoptimering?

Konverteringsoptimering, også kalder CRO (Conversion Rate Optimization), handler om at få brugeren til at udføre en bestemt handling i et digitalt produkt.

Konverteringsoptimering er en proces, hvor man identificerer og implementerer ændringer på sin webshop eller i en anden digital løsning for at øge andelen af besøgende, der udfører en ønsket handling, fx. køb eller tilmelding. Konvertering kan måles på forskellige måder og er en del af de analytics, KPIer og metrics, man har på en velfungerende webshop.

3 forskellige typer af konvertering

En konvertering betyder, at brugeren går fra en tilstand til en anden – i dette tilfælde at denne person har udført et køb eller en anden handling, der er vigtig for din forretning.

Type 1 – den hårde konvertering

Den såkaldt “hårde” konvertering er den klassiske type af konvertering, der måler på, om en bestemt handling relateret til salg udføres. Eksempler på dette kan være

 • Brugeren klikker “Køb” i din webshop (det endelige køb, hvor betaling gennemføres)
 • Brugeren bestiller tid til en aftale (zoneterapi, frisør eller psykolog)
 • Booker et møde (konsulent, bankrådgiver)
 • Bestiller et tilbud (flisebehandling, tømrer, kursus)
 • Bestiller salgsmateriale (byggefirma, ejendomsmægler)
 • Ønsker kontakt – ved fx at klikke på “Bliv ringet op” eller udfylde en kontaktformular

Type 2 – den bløde konvertering

Den såkaldt “bløde” konvertering gør sig forskellig ved, at brugeren ikke direkte interesseret i at købe dit produkt, men alligevel udviser en vigtig interesse, som du efterfølgende kan følge op på eller bruge i din markedsføring. Det kan fx være, at brugeren:

 • Skriver en anmeldelse
 • Tilmelder sig til dit nyhedsbrev
 • Deler eller liker dit opslag på sociale medier (kaldes også engagement på sociale medier)
 • Downloader detaljer, fx. en e-bog eller en PDF
 • Tilmelder sig et online kursus eller webinar

Type 3 – engagement (relaterede metrics)

Ser man endnu bredere på konvertering er der også en række metrics og KPI’er, der relaterer sig til konvertering, fordi de viser en form for interesse hos brugeren, selv om interessen er mere implicit. Det er også det, som kaldes engagement metrics: Det kan fx. være, at brugeren:

 • Minimum besøger 3 sider på din webshop
 • Sessionslængden er på mere end 60 sekunder
 • Klikker på videoen på produktsiden
online, shopping, clothing
En konvertering betyder, at brugeren udfører et køb eller en anden handling relateret til salg i dit digitale produkt. Det kan også være en blød konvertering ved at brugeren udfører en anden slags handling, der viser interesse.

Sådan udregnes konverteringsraten

Konverteringsraten udregnes som

 • antal køb / antal besøg = konverteringsrate

Eksempel: Du har en webshop, der i en 24 timers periode har 80 unikke besøgende (unikke betyder, at genbesøg af den samme bruger er filtreret fra). Din webshop sælger 2 varer i alt på den dag. Så er konverteringsraten på den pågældende dag 2/80 = 2,5%.

Sådan kan du se din nuværende konverteringsrate

Afhængig af hvilket system du benytter til din webshop kan du identificere konverteringsraten, eller beregne den, forskellige steder i dit system:

 • Shopify viser konverteringsrate (CR) i kontrolpanelet
 • CMS plugins som Woocommerce til WordPress viser konverteringsraten i kontrolpanelet
 • Google Analytics viser konverteringsraten, hvis den er sat op til det
 • Ved manuel udregning kan du selv udføre beregningen, hvis du på anden ved på anden kender antal besøgende og antal salg i en given periode
turned on monitoring screen
Både Shopify, diverse CMS systemer og Google analytics har et dashboard, hvor du kan se vigtige metrics relateret til konvertering.

Sådan hænger konverteringsrate, CRO og UX sammen

Nu, hvor du er blevet bekendt med begrebet CRO og konverteringsrate spørger du sikkert dig selv, hvordan det hænger sammen med UX. Er UX ikke også vigtigt på en webshop, og er det ikke det samme – eller hvordan?

Jo, CRO og UX er det samme, og så alligevel ikke helt.

Konverteringsrate & CRO

Konverteringsrate og CRO er synonymer. CRO står for Conversion rate optimization, som direkte oversat til dansk betyder “optimering af konverteringsrate”. Det kan gøres mere kompakt i ordet “konverteringsoptimering”.

UX – User Experience

Du er formentlig bekendt med begrebet “UX”, der handler om oplevelsesdesign. I forbindelsen med emnet konverteringsrate og CRO kan man kort fortalt sige, at UX er den bagvedliggende årsag til, at konverteringsoptimering virker. UX er med andre ord de områder, man implementerer ændringer indenfor, for at optimere konverteringsraten.

UX kan grundlæggende opdeles i følgende områder, når det relaterer sig til konverteringsoptimering. Det er også det, der kaldes de 4 søjler i UX:

UX del 1: User research – viden om brugernes adfærd

For at designe en god digital brugeroplevelse skal man altid starte med viden om brugerne. I forbindelse med konverteringsoptimering kan man gennem viden om brugernes ønsker og behov skabe en bedre konverterende webshop.

Et eksempel på dette kan være, at user research bruges til at identificere, at typen af metal er vigtigt, når brugere køber en jagtknive online, og at de gerne vil se, hvordan jagtkniven skal holdes. Denne konkrete viden bruges så til at designe indholdet (del 3), så salget af objekter i jagtshoppen konverterer bedre.

UX del 2: Interaktionsdesign

Interaktionsdesign handler om, hvordan man skaber en brugervenlig løsning, hvor brugeren på en nem og intuitiv måde kan udføre den handling, de kom efter. I forbindelse med konverteringsoptimering er det gennem interaktionsdesign, at man skaber simple, optimerede visninger, og giver brugeren en intuitiv måde at forstå og vælge bestemte handlinger på.

Et eksempel på optimering af interaktionsdesignet kan være, at man gør det nemmere at vælge produktets egenskaber med færre kliks. Det kan gøres ved ved at produktegenskaber vælges som billeder, og ikke som en dropdown liste.

UX del 3: Indholdsdesign

Indholdsdesign handler om design af samspillet mellem billeder, tekster, overskrifter og handlinger på en side, og hvordan arkitekturen af disse informationer spiller sammen. I forbindelse med konverteringsoptimering kan indholdsdesignet bruges som et værktøj til både at designe hjemmesiden, dens søgefunktion og produktsiden.

Et eksempel på dette kan være, at man optimerer designet af produktsiden. I vores eksempel på med jagtshoppen kunne det være, så produktegenskaberne er mere tydelige, så de viser materialet på en jagtkniv, og at der er mindst et produktbillede, hvor varen bliver holdt i hænderne.

UX del 4: Visuelt design

Visuelt design handler om alle de elementer, der tilsammen skaber løsningens æstetiske udtryk: Ikoner, farver, typografi, plads, linjer, bokse, baggrundsfarver og grafikker. Ved at ændre det visuelle design kan man markant påvirke konverteringsraten.

Et eksempel på dette kan være, at man ændrer købsknappens udseende, så den har en større kontrast og større skrift, eller at man opdaterer hjemmesidens udseende, så den fremstår mere moderne og professionel, hvilket skaber tillid.

two women talking while looking at laptop computer
Det er gennem en bedre brugeroplevelse, at der i sidste ende er den bedste konvertering på din webshop. Det er en kombination af viden om brugernes behov, samt det rette design af interaktioner, indhold og det visuelle udtryk på webshoppen.

I det følgende kan du læse konkrete tips til, hvordan man benytter disse 4 områder af UX til at skabe en bedre konverting, og du vil lægge mærke til, at områderne user research, interaktionsdesign, indholdsdesign og visuelt design bruges på kryds og tværs i disse tips:

7 gode tips til konverteringsoptimering

Tip 1: Max 3 kliks

Det skal være muligt at komme frem til alle produkter ved maksimalt 3 kliks. Det er uanset, hvor dyb strukturen i din hjemmeside er. Prøv at test det på din egen hjemmeside, hvor brugeren lander på forsiden.

Tip 2: Fremhæv vigtige handlinger på hele webshoppen

Det skal altid være muligt at se den vigtigste handling på den side, brugeren befinder sig på. Det skal være nemt at se i navigationen, hvordan man vælger eller udfolder produktkategorier. Søgeresultatet skal have tydelige funktioner og nemme kliks til varen, og produktsiden for den enkelt vare skal have intuitive og synlige handlinger for adgangen til produktbilleder, egenskaber – og naturligvis [Køb].

Tip 3: Mobilt design

For de fleste webshops er online salg på en mindre, mobil device mindst ligeså vigtigt som designet på en laptop eller almindelig computerskærm. Det betyder, at de forskellige visninger – især forside, navigation, søgeresultat, produktside og checkoutflow – virker fejlfrit og er velorganiseret også på en mobil enhed.

Tip 4: Optimer søgeresultatet

Et godt søgeresultat gør brugeren i stand til at finde frem til den rette varer, hvis de har søgt via søgefeltet eller valgt en produktkategori. En måde at optimere søgeresultatet på er at gøre forskellen på Sortering, Filtrering og Visning meget tydelig, og vælge de rigtige defaultindstillinger.

Tip 5: Intuitiv navigation

Forestil dig, at en bruger kommer ind på din webshop uden at have været der før. Kan de finde frem til alle varer – især dem, der sælger bedst? Det foregår typisk gennem en intuitiv navigation i hjemmesidens menuer, hvor sortimentet på webshoppen er opdelt i forståelige og intuitive kategorier. Det er vigtigt, at opstillingen og de ord, der benyttes, hjælper brugeren til at danne sig et mentalt billede af, hvad indeholder. Det er nemlig dette mentale billede der afgør, om brugeren klikker sig videre.

Tip 6: Indkøbskurv

Det er oplagt at optimere indkøbskurven – som er det punkt, hvor brugeren har lagt de emner/varer til side, som de ønsker at købe på en gang. Det kan fx. være, at det er nemt at se, hvad prisen er for fragt, inden brugeren indtaster adresseoplysninger.

Tip 7: Visuelt design og brand

Det visuelle design af din webshop er meget vigtigt, end du går og tror. Du har måske vænnet dig til, at det ser ud, som det gør – men hvad tænker brugerne om designet? Fortæller det om en professionel og moderne virksomhed, der sælger gode produkter? Er der elementer på hjemmesiden, der er med til at skabe tillid, uden at det skrives eksplicit. Optimering på denne del kan fx. indebære, at man opdaterer sidens logo og farver, at billederne på produkterne optimeres, eller at man gør en række tiltag for at forbedre brandets fremtoning i header og footer.

Processen med konverteringsoptimering og CRO

Et forløb med konverteringsoptimering består grundlæggende af 3 trin:

 1. Analyse
 2. Implementering
 3. Måling

Analyse, optimering og måling. Hvis man meget kort skal skitsere, hvordan det kan foregår, finder du her et eksempel:

Proces del 1: Analyse

I denne fase identiceres de nødvendige tiltag der skal til, og som vil skabe en bedre konvertering. Her har Elige skabt et unikt analyseværktøj, der baserer sig på tidligere erfaring med webshop performance, og hvilke tiltag, der virker. Det kan også være, at du har Google Analytics eller Shopify kontrolpanel, der viser bestemte områder, hvor brugerne falder fra, og hvor det er oplagt at optimere.

Som en udvidet del af analysen udføres der en konkret og prioriteret plan for hvilke forbedringer, der skal udføres, som vil have den største effekt.

Proces del 2: Implementering

I denne fase udfører og implementerer man de nødvendige ændringer på webshoppen. Det kan være forbedring af navigationen i produktkategorierne, forbedre brugervenligheden af filtrene i søgefunktionen, ændre indholdsdesignet af produktsiden, forbedre billeder, opdatere visuelle elementer eller tilføje nye funktioner i checkoutflowet. Det er i denne fase, at det egentlige arbejde, der skaber en bedre CRO, udføres.

Proces del 3: Måling

I den sidste del af processen måler man konverteringsraten efter at ændringerne er udført. Det kan også være, at man opstiller en A/B-splittest for at identicere, hvilken udgave af to forskellige designs, der performer bedst. Herefter vender man tilbage til udgangspunktet og træffer en beslutning om, hvilken udgave, der performede bedst. Hvis der er tale om et bestemt tiltag måler man på, om tiltaget havde den ønskede effekt, og om man ønsker at fortsætte med den nye funktion.

Inspiration – video om konverteringsoptimering og CRO

Der er mange gode videoer om konverteringsoptimering. Denne video handler specifikt om optimering af, hvor godt produktsiden konverterer med Shopify systemet. Men der er mange tips, du også kan bruge til din egen produktside
Del på:

Lad os vækste din virksomhed

Elige ApS | CVR: 44015234 | Copyright © 2024